CATEGORII

Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
"Creșterea competitivității economice a societății Nordman Product S.R.L. prin implementarea unei soluții de comerț electronic"
Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro "
“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”